Setkání partnerství MAP

27. 4. 2016

V úterý 26. 4. proběhlo další z řady setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.

Na programu setkání bylo představení výsledků dotazníku, který byl v rámci projektu realizován MŠMT, a interpretace jeho výsledků. Dále účastníci byli seznámeni s dalším pokračováním projektu, vazbou místního akčního plánu na šablony a vyzváni k zaslání návrhů osob, které by měly zájem obsadit pracovní skupiny MAP – minitýmy.

Galerie