POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ OBHAJOBY

20. 6. 2013

25.6.2013 od 15:00-17:00 se budou konat veřejné prezentace a obhajoby projektů 1. výzvy MAS Hlinecko 2013. Účastníci budou mít možnost zjistit, jaká témata projektů a kým byla podána.
Po jednotlivých obhajobách usedne hodnotící komise a vybere projekty, které pro budou vybrány k realizaci.
OO

Přílohy: