Představení šablon školám

15. 4. 2016

Ve čtvrtek 14. dubna Místní akční skupina Hlinecko připravila setkání se zástupci škol, kde byly představeny základní informace o připravované výzvě MŠMT s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Místní akční skupina Hlinecko bude pomáhat základním a mateřským školám s administrativou šablon, proto se setkání týkalo zejména postupu vytvoření žádosti, realizace šablon a výstupu jednotlivých aktivit. Školám bude vypočítána finanční podpora, aby po dobu následujících dvou let mohly prostřednictvím šablon žádat o finanční prostředky na personální podporu zejména pro děti nebo žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, dále o finance na vzdělávání pedagogů a další aktivity.

foto