MAS Hlinecko na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku

12. 4. 2016

Místní akční skupina Hlinecko se již tradičně chystá účastnit Svatojiřského jarmarku v neděli 24.4. 2016 konaného v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

MAS Hlinecko bude mít na jarmarku celý den stánek, kde budou prezentovány certifikované výrobky, služby a zážitky značkou Kvalita z Hlinecka. V odpoledních hodinách proběhne slavnostní předávání certifikátů novým držitelům.

Dále bude MAS Hlinecko křtít na pódiu vydání knihy "Sakrální stavby, památky a drobné objekty na území MAS Hlinecko", knihy budou také prodávány ve stánku MAS za 250 Kč. Zájemci si mohou knihy zakoupit také v Informačním v Hlinsku nebo v sídle MAS Hlinecko na adrese Máchova 1121, Hlinsko.

Proběhne také vyhodnocení prvního ročníku putovní soutěže "Poznejte zelené srdce Česka", kde budou třem výhercům předány ceny a zarámovaný obrázek od ilustrátorky knihy pověstí paní Ivy Hauptmanové.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie