AVÍZO výzvy č. 7 Programu rozvoje venkova

7. 2. 2023

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásí 17. 2. 2023 sedmou výzvu z Programu rozvoje venkova ve výši dotace 896 316,- Kč.

Žadatelé budou moci podávat svoje projekty od 6. 3. 2023 do 21. 3. 2023 prostřednictvím Portálu farmáře ve fichi:

Fiche č. 3 Venkovský podnikatel (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností)

Bližší informace naleznete na webu MAS pod odkazem Výzvy - Program rozvoje venkova - výzva č. 7  http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-prv-7

Vyzýváme zájemce o podání žádosti o dotaci, aby svoje projekty z důvodu souladu se strategií CLLD, telefonicky, písemně (emailem), či po předchozí domluvě osobně konzultovali v kanceláři naší MAS.

Kancelář Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.: Komenského 187, 539 01 Hlinsko
Kontaktní osoba: Jana Mrkvičková, tel.: 723 168 030, e-mail: mrkvickova@mashlinecko.cz

 

foto