Proběhl webinář pro pedagogy Máme nové, ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou?

9. 5. 2022

Dne 5. 5. 2022 proběhl od 16:00 do 18:00 hodin v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II webinář na téma Máme nové, ukrajinské spolužáky. Jak pracovat se třídou? Webinář vedla paní lektorka PhDr. Jitka Gabašová, pedagožka, lektorka zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, která byla 15 let aktivní instruktorkou Prázdninové školy Lipnice. (PŠL).

Webinář reagoval na rychle se měnící současnou situaci a její důsledky pro každodenní život ve škole. Pomohl učitelům v orientaci v prioritách pro výuku, poskytl jim vodítko, jak pracovat s nově příchozími žáky i jejich rodinami a nabídl náměty pro práci s třídním kolektivem. Dotkl se i širšího společenského kontextu, především schopností vnímat pozitiva vážného stavu.

Webináře se zúčastnilo 9 pedagogických pracovníků z ORP Hlinsko. 

 

 

foto

Přílohy: