Regionální značka při jednání se zemědělskými a zpracovatelskými subjekty

22. 2. 2016

Ve čtvrtek 18. února uspořádala Místní akční skupina Hlinecko, z.s. setkání pro subjekty zabývající se zemědělskou nebo zpracovatelskou činností. Při prezentaci možností spolupráce nechyběla ani ukázka certifikovaných výrobků a služeb značkou "Kvalita z Hlinecka".

Na jednání byly představeny možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím výzev MAS Hlinecko z Programu rozvoje venkova, které jsou rozděleny do pěti opatření z celkovou alokovanou částkou 11,642 mil. korun.

Následovalo představení historie založení regionální značky "Kvalita z Hlinecka", seznámení s počtem držitelů a rozvojem značky v dalších letech, ukázka propagačních materiálů a publicity značky a nechyběla ani informace o plánovaném termínu vypsání další výzvy pro žadatele o udělení značky. Všichni přítomní obdrželi katalog regionální značky obsahující listy se všemi držiteli certifikátu a mohli si prohlédnout ukázku certifikovaných výrobků.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie