Jednání Kontrolní komise 23. 6. 2021

23. 6. 2021

Ve středu 23. června  2021 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy:

Galerie