Seminář Řeč těla - neverbální komunikace

18. 6. 2021

Ve čtvrtek 17. června proběhl po dlouhé době opět prezenčně seminář pro pedagogy pořádaný v rámci projektu Místní akční plán IISeminář s názvem Řeč těla - neverbální komunikace vedla Mgr. Svatava Vyhlídalová úžasná paní lektorka s pozitivním přístupem k životu. 

Cílem bylo lépe porozumět v různých situacích nejen druhým, ale i sobě samým. Paní lektorka rozebrala procentuální zastoupení komunikace, postoje ve vztahu k mimoslovní komunikaci. Poukázala na symboly těla, které automaticky děláme  jako jsou postoje při stání, při sezení, mocenská a vlastnická gesta, dotyky. Jak se chováme v domácím známém prostředí a jak v cizím. Podrobně rozebrala co znamenají různé způsoby podání rukou. Zdůraznila, že znalost neverbální komunikace nám umožní zkvalitnit vzájemné vztahy v pracovním i osobním životě.

Semináře se zúčastnilo 10 pedagogický pracovníků ze základních škol ORP Hlinsko.

Galerie