Proběhl workshop pro rodiče na téma Jak pracovat s informacemi v současné době

14. 4. 2021

Workshop vedl PhDr. Bedřich Musil programový ředitel Hitrádia Vysočina, který mediální gramotnost přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a SVOŠŠ Jihlava. Workshopu se účastnilo celkem 23 rodičů. 

 

foto