Zveřejňujeme Strategii k připomínkování

16. 11. 2015

Uveřejňujeme druhou verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, kterou můžete připomínkovat do 1.12.2015. Strategie vznikla sběrem informací, potřeb a dotazníkových šetření z území Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. a nyní Vás vyzýváme k jejímu připomínkování. Strategii naleznete na webových stránkách www.mashlinecko.cz v záložce strategie regionu 2014-2020 - Strategické dokumenty.

Vaše připomínky prosím vyplňte do přiloženého formuláře, který se nalézá i u strategického dokumentu a zašlete nám na emailovou adresu: rouhova@mashlinecko.cz.

Váše doplnění a připomínky jsou pro nás důležité. Děkujeme za ně.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: