Proběhl webinář s autorkou knihy Pohádky v dlaních vepsané

4. 3. 2021

Dne 3. 3. 2021 proběhl od 12:30-14:00, 14:30-16:00, 16:30-17:00 hodin webinář s názvem Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - práce s knihou Pohádky v dlaních vepsané.

Webinář vedla přímo autorka pohádkové knihy paní Lena Freyová. Paní Freyová napsala několik pohádkových knih a mnoho metodických sešitů.  Věnuje se především rozvoji fantazie a tvořivosti dětí. Spolupracuje s Českým Rozhlasem, rádiem Proglas, Českou televizí. Součástí webináře bylo i autorské čtení jednotlivých pohádek a k ním předvedení jednoduchý her pro rozvíjení dětské fantazie. 

Webináře se zúčastnilo 15  zástupců z řad rodičů, pedagogů a pedagogických pracovníků ze základních škol z ORP Hlinsko. MAS Hlinecko zakoupila pohádkovou knihu a postupně ji rozdá všem zúčastněným. 

Galerie