Implementace MAP II: podporujeme vzdělávání Anglického jazyka prostřednictvím konverzací s rodilou mluvčí

7. 10. 2020

Na dvou základních školách již proběhly konverzace s rodilou mluvčí. Pro některé žáky se jednalo o úplně první kontakt se skutečným rodilým mluvčím. Lekce byly zaměřeny především na výslovnost a na citlivé využívání přízvuku. Rodilá mluvčí chválila zájem žáků a pedagogové si pochvalovali nově nabité znalosti a dovednosti svých žáků. Výuka proběhla v souladu se všemi proticovidovými opatřeními a všichni pevně věříme, že tato podpora výuky bude probíhat hladce dál i na dalších základních školách v regionu.

Galerie