Soutěž O nejkrásnější obrázek na téma pohádek Boženy Němcové

Soutěž byla pořádána k dvoustému výročí narození Boženy Němcové a jejím cílem bylo, aby se děti z mateřských škol seznámily s pohádkami této autorky a nakreslily obrázek z jejich pohádek. Obrázky pak zaslaly od 6. dubna do 31. května 2020 do kanceláře MAS Hlinecko, následně byly nafoceny, umístěny na webové stránky MAS a od 25. do 31. května 2020 proběhlo hlasování veřejnosti o nejkrásnější obrázek.

Nejvíce hlasů získali:

  1. První místo získala Kamilka Vodvárková z Mateřské školy Pokřikov
  2. Druhé místo získal Jára Kučera z Mateřské školy Pokřikov
  3. Třetí místo získal Filípek Vodvárka z Mateřské školy Pokřikov
  4. Čtvrté místo získala Gábinka Dušková z Mateřské školy Rubešova Hlinsko a Maruška Oplíštilová z Mateřské školy Pokřikov
  5. Páté místo získala Karolína Filipi z Mateřské školy Budovatelů Hlinsko
  6. Šesté místo získali Honzík Pavliš a Tadeáš Zadražil z Mateřské školy Rubešova Hlinsko

Prvních šest míst získalo hodnotné ceny a všechny zapojené děti obdržely diplom a drobný dárek.

Námět soutěže vytvořila Mgr. Jolana Chourová (Mateřská škola Pokřikov)

Gratulujeme vítězům a děkujeme za účast!

Soutěž byla organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

Galerie