Malý LEADER 2020

Obec Kladno

Terénní úpravy veřejného prostranství - návsi

Projektem byla řešena obnova veřejně přístupné obecní návsi pro víceúčelové využití. Byly zakoupeny dvě mobilní lavičky.

Celkové výdaje: 60 258,00 Kč

Výše dotace: 30 135,20 Kč

Vlastní výdaje žadatele: 30 122,80 Kč

Galerie