Zemědělská a.s. Vysočina

Pěstitelská tradice

Zemědělská a.s. Vysočina byla založena v roce 1999 jako nástupnická organizace Zemědělského družstva Vysočina. Společnost obhospodařuje cca 1500 hektarů p ůdy na katastrálních územích Hlinsko, Srní, Vítanov, Stan, Všeradov, Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry, Rváčov a Trhová Kamenice. Převážná část obhospodařovaných pozemků se nachází v CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory.

V rostlinné výrobě se pěstují na orné půdě obiloviny a řepka ozimná, hořčice a kmín. Tradiční plodinou Vysočiny jsou brambory, které se tu pěstují i nadále, a to brambory konzumní i sadbové. Na orné půdě se pěstuje i jako krmná plodina kukuřice na siláž a jetel. Pro výrobu krmiv pro živočišnou výrobu, zejména dojnice, se sklízí luční porosty pro výrobu senáží a sena. V živočišné výrobě se ?rma zaměřuje na výrobu mléka a jatečné drůbeže, vykrmují se kuřecí brojleři, krůty a jednou ročně i kachny.

Cílem společnosti je stabilizovat výsledky v jednotlivých výrobách a být konkurenceschopnou při prodeji jednotlivých produktů. Rovněž je důležité udržet krajinu v podhorských podmínkách řádným obhospodařováním zemědělské půdy v kulturním stavu.

Konzumní i sadbové brambory lze zakoupit přímo v areálu společnosti, a to v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 7.00 do 15.00 hodin. Konzumní brambory se prodávají v pytlích po 25 kg, sadbové brambory jsou prodávány podle požadovaného množství.

 

Certifikovány značkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

Konzumní a sadbové brambory

 

Certifikáty:

Certifikát Zemědělská a.s. Vysočina - 2018

Certifikát Zemědělská a.s. Vysočina - 2020

Certifikát Zemědělská a.s. Vysočina - 2022

Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Větší význam pro lidskou výživu mají pouze pšenice, rýže a kukuřice. Pěstováním brambor na území chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor navazuje společnost na letitou tradici, kdy na tomto podnebně drsném území bývaly brambory jedním z hlavních druhů obživy pro místní obyvatele.

Zemědělská a.s. pěstuje konzumní brambory z ryze vlastních surovin a používá hnojiva šetrná k životnímu prostředí. Celková výměra zasazených brambor se každoročně pohybuje okolo 100 ha.

 

Certifikované odrůdy konzumních brambor v nabídce jsou:

*Rosara AB, *Princess AB, *Marabel BA, *Ditta A, *Adéla B Brambory typu AB, BA a A jsou kvalitní brambory používané pro přípravu salátů, k opékání, k vaření ve slupce i bez slupky a k zapékání. Brambory typu B jsou vhodné pro přípravu téměř všech pokrmů z brambor, včetně těst, kaší, polévek, bramborových gulášů a jsou využívány zejména jako brambory přílohové.

Certifikované odrůdy sadbových brambor v nabídce jsou:

*Rosara B, *Adéla B, *Ditta B, *Anuschka B, *Colomba B *Princes B, *Marabel B, *Colette B, *Carrera B, *Lucinda A

 

Kontakt:

Zemědělská a.s. Vysočina

Dřevíkov 58

539 01 Hlinsko

Tel.: 469 326 600, 723 223 500

E-mail: zem.a.s.vysocina@email.cz

www.zem-vysocina.cz

 

Propagační materály k udělené značce: