Jitka a Daniel Šustrovi

Krása dřeva

Jitka a Daniel Šustrovi se dřevem pracují od roku 2010. Postupně vyzkoušeli výrobu dřevěných šperků, misek, lžic, svícnů, cukřenek nebo slánek. V posledních letech mezi jejich výrobky převládají malé, střední i velké mísy. Misky jsou vyráběny z různých druhů místních dřevin (lípa, jírovec, třešeň, jabloň nebo ořešák). Dřevo, které používají, není káceno za účelem jejich výroby. Výrobky manželů Šustrových vycházejí z tradice českého venkova, kde se v minulosti užitkové předměty ze dřeva vyráběly téměř v každé rodině.

S ručně dlabanými miskami manželů Šustrových se můžete setkat na jarmarcích a trzích v Hlinsku, na Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé České republice. Výrobky si můžete objednat telefonicky, e-mailem nebo na webových stránkách.

 

Certi?kovány značkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

Ručně dlabané dřevěné misky

Certifikáty:

 Certifikát Jitka a Daniel Šustrovi - Krása dřeva - 2016

 

Výrobní postup dlabaných misek:

Misky jsou vyráběny z různých druhů d řeva, z měkkého dřeva, kterým je například lípa, nebo dřeva ovocných stromů, které má různé barevné odstíny a zajímavou kresbu. Dřevo z větších kmenů se nařeže na pile na fošny o síle čtyři až dvanáct centimetrů. Menší kusy kmenů se zpracovávají přímo. Za použití klínu a palice se kmeny rozpůlí, zbaví kůry a s pomocí sekery a teslice žlabovky se vyseká základní tvar misky. Výsledného tvaru se dosahuje pomocí dlát.

Misky mají různé hloubky i tvary. Typické pro ručně dlabané výrobky jsou stopy od dlát na povrchu výrobku. Tím se výrazně liší od výrobků zhotovených na soustruhu. Výrobky se na závěr natírají jedlým slunečnicovým olejem, je tak ošetřen povrch misky a zároveň se zvýrazní kresba dřeva. Výroba jednoho kusu trvá několik hodin, záleží na druhu dřeva a velikosti zpracovávaného kmene. Každý výrobek nese ve spodní části unikátní podpis či ornament jeho výrobce.

 

 

Kontakt:

Jitka a Daniel Šustrovi
Anglická 1539
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 724 947
002 E-mail: sustrova.j@seznam.cz
www.?er.cz – dlabané misky

 

Propagační materály k udělené značce: