Dobrovolnické centrum

Popis služby:

Služba:

Dobrovolnické centrum

Mateřská organizace: FOKUS Vysočina, z. ú.
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Adresa služby: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Dobrovolnické centrum
Nabízené činnosti:

Co je úkolem dobrovolnického centra?
Zprostředkovat setkání lidí, kteří mají chuť pomáhat a těch, kteří pomoc potřebují. Vytvářet podmínky pro to, aby se mohlo dobrovolnictví u nás šířit.
Co našim dobrovolníkům nabízíme?

 • Informace a poradenství pro zájemce o dobrovolnictví.
 • Zprostředkování nabídek dobrovolnické činnosti v několika oblastech.
 • Úvodní zaškolení a vstupní supervize začínajících dobrovolníků.
 • Pravidelné skupinové supervize pod vedením kvalifikovaných supervizorů.
 • Pojištění dobrovolníků pro případ úrazu a škody.
 • Úhradu cestovních nákladů, spojených s výkonem dobrovolnické činnosti.
 • Smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti.
 • Potvrzení dobrovolnické činnosti.
 • Podporu kontaktních osob v jednotlivých přijímajících organizacích.
 • Zveřejnění v regionálních médiích.
 • Vzdělávací akce, výlety, exkurze, společná setkání apod.
 • Možnost realizace vlastních nápadů.

Potřebujete Vy nebo Vaše organizace dobrovolníky?
Přijímající organizací se může stát jakákoliv organizace, která projeví zájem o dobrovolníky. Jedná se zejména o vyplnění volného času klientů (individuální i skupinové) – rozhovory, čtení, vycházky, doprovod, vedení kroužků, ale i třeba pomoc v  administrativě, účetnictví, fundraising,
práce na PC apod.
Dobrovolníci mohou pomáhat naplnit poslání organizace, přináší nové nápady, entusiasmus a nadšení, posilují prestiž organizace. Nenahrazují však práci profesionálů a nevykonávají nepopulární činnosti. Mohou se stát součástí vašeho týmu a vašim klientům přitom přinést neformální vztah. Pro dobrovolníky zajistíme pojištění na jejich činnost. Máme připraven materiál, který pomůže Vaší organizaci s koordinací obrovolníků.

Komu je služba určena: Osobám, které potřebují oporu, pomoc, společenský kontakt

 

Popis organizace:

Pobočka: FOKUS Vysočina, Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Služby poskytuje od: 2005
Telefon: 774 151 489
E-mail: dc.hl@fokusvysocina.cz
WWW: www.fokusvysocina.cz
Zřizovatel: FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Poskytovatel služby: FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Věkové skupiny: Všechny věkové skupiny
Časový rozsah: Po-pá 8:00–14:30 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě
Úhrada za služby: Bezplatná služba.
Bezbarierovost: Ano