Sociální rehabilitace

Popis služby:

Služba:

Sociální rehabilitace

Mateřská organizace: FOKUS Vysočina, z. ú.
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Adresa služby: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Sociální rehabilitace
Nabízené činnosti:

Posláním Komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.

Pracovníci Komunitního týmu FOKUSu Vysočina:

  • Oslovují potenciální uživatele během jejich hospitalizace v psychiatrické léčebně.
  • Dlouhodobě spolupracují s uživateli v oblastech péče o domácnost, hospodaření s penězi, vztahy v rodině a s vrstevníky, trávení volného času, zvládání krizí aj.
  • Doprovází uživatele při jednání na úřadech.
  • Zůstávají s uživateli v kontaktu i během jejich případného pobytu v lůžkovém zařízení.
  • S lidmi, kteří nemohou nebo nechtějí přijet na pracoviště, se setkají na místě, které jim vyhovuje – u nich doma, na úřadě, v kavárně a podobně.
  • Nabízí zprostředkování dalších služeb FOKUSU Vysočina nebo i jiných poskytovatelů v regionu.
  • Součástí týmu je peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který svůj příběh sdílí a pomáhá tak uživatelům na jejich cestě k zotavení
  • V týmu je zdravotní sestra - edukace klientů, pomoc se zajištěním zdravotní péče
Komu je služba určena: Osobám s duševním onemocněním od 16 let.

 

Popis organizace:

Pobočka: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Služby poskytuje od: 2005
Telefon: 777 151 494 - komunitní tým
E-mail: jana.horynova@fokusvysocina.cz
WWW: http://www.fokusvysocina.cz
Zřizovatel: FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Poskytovatel služby: FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Formy poskytovaných služeb: Terénní a ambulantní
Kapacita: Ambulantní okamžitá: 1 klient, terénní okamžitá: 4 klienti, skupinová: 30 klientů.
Věkové skupiny: Dorost (16-18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let)
Časový rozsah: Po-pá 7:30–8:30 hod. (ambulantní služba), po-pá 7:00–15:30 hod. (terénní služba)
Další upřesnění služby: Službu sociální rehabilitace poskytuje Komunitní tým. Ve městě působí Cukrárna Čistá duše provozovaná Chráněnými dílnami FOKUS Vysočina s. r. o.
Úhrada za služby: Služba je poskytována zdarma.
Bezbarierovost: Ambulantní forma služby není bezbariérová.