Centrum denních služeb Motýl

Popis služby:

Služba:

Centrum denních služeb Motýl

Mateřská organizace: Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
Adresa služby: Fügnerova 937, Hlinsko 539 01
Druh služby: Centrum denních služeb
Nabízené činnosti:
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Sociálně terapeutické činnosti

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále jsou poskytovány fakultativní služby (nad rámec základních služeb) - např. dovoz stravy, svoz uživatelů z domácího prostředí do Cds Motýl a zpět, výlety a společenské akce nad rámec pracovní doby, logopedická péče, dohled nad užíváním léků a doprovod uživatele nad rámec základních činností.

Komu je služba určena: Lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku z Pardubického kraje, především mikroregionu Hlinecko, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a poskytnutí ambulantní sociální služby

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2012
Telefon: 601 360 391 (vedoucí zařízení), 725 990 510, 725 990 615 (sociální pracovnice)
E-mail: marek.plachta@drachtinka.cz, motyl@drachtinka.cz
WWW: www.drachtinka.cz
Zřizovatel: Město Hlinsko
Poskytovatel služby: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Kapacita: 20 klientů (okamžitá kapacita služby)
Věkové skupiny: Osoby od 18 let
Časový rozsah: Po-pá 7:30–16:30 hod.
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ano