Domov seniorů Drachtinka

Popis služby:

Služba:

Domov seniorů Drachtinka

Mateřská organizace: Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
Adresa služby: Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Domov pro seniory
Nabízené činnosti:
  • Poskytování ubytování

  • Poskytování stravování

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Sociálně terapeutické činnosti

  • Aktivizační činnosti

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Základní sociální poradenství

Domov dále poskytuje fakultativní činnosti za úhradu dle ceníku nad rámec základních činností (např. dopravu uživatele služebním vozem, revize el. spotřebičů v majetku uživatele atd.)

Komu je služba určena: Senioři

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2008
Telefon: 469 315 871, 469 318 022
E-mail: info@drachtinka.cz
WWW: http://www.drachtinka.cz
Zřizovatel: Město Hlinsko
Poskytovatel služby: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
Formy poskytovaných služeb: Pobytová
Kapacita: 87 klientů
Věkové skupiny: Osobám starším 60 let – seniorům
Časový rozsah: Celodenní forma poskytování
Další upřesnění služby:
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ano