Sociální rehabilitace

Popis služby:

Služba:

Sociální rehabilitace

Mateřská organizace: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Adresa služby: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Druh služby: Sociální rehabilitace
Nabízené činnosti:
  • Nácvik, vzdělávání a trénink v oblasti práce s náročnými kompenzačními pomůckami (např. nácvik obsluhy PC a mobilních telefonů se specifickými softwary pro lidi se zrakovým postižením, práce s kamerovými lupami aj.)
  • Vzdělávání v oblasti komunikace
  • Výuka komunikace v anglickém jazyce
  • Podpora pracovního uplatnění
  • Diagnostika osobnosti směřující k pracovnímu uplatnění
  • Odborné přednášky
  • Nácviky péče o domácnost (drobné domácí práce, vaření aj.)

Terénní služby jsou poskytovány i na území ORP Hlinsko, organizace má celkem tři pobočky: v Pardubicích , v Chrudimi a ve Vysokém Mýtě.

Komu je služba určena: Osobám s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením.

 

Popis organizace:

Pobočka: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Chrudim, Městský park 274, 537 01 Chrudim
Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 469 623 368, 466 500 615, 774 415 173
E-mail: pardubice@tyflocentrum.cz
WWW: www.tcpce.cz
Zřizovatel: SONS ČR, z. s. Krakovská 21 110 00 Praha 1
Poskytovatel služby: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Pardubice, nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Formy poskytovaných služeb: Terénní a ambulantní
Kapacita: Ambulantní forma poskytování: 80 klientů za rok, terénní forma poskytování: 70 klientů za rok.
Věkové skupiny: Dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Časový rozsah: Ambulantní forma - pracoviště Chrudim st 10:00–12:00 hod., čt 9:00–10:00 hod., pracoviště Pardubice po-st 8:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., čt 8:00–12:00 hod. Terénní forma po-st 8:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., čt 8:00–12:00 hod., dle potřeb uživatelů
Úhrada za služby: Bezplatná služba.
Bezbarierovost: Ano