Odborné sociální poradenství

Popis služby:

Služba:

Odborné sociální poradenství

Mateřská organizace: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Adresa služby: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:
  • Sociálně právní poradenství (v oblasti invalidního důchodu, průkazek ZTP a ZTP/P, sociálních dávek pro lidi se zrakovým postižením aj.)
  • Poradenství v oblasti života lidí se zrakovým postižením
  • Poradenství o kompenzačních pomůckách včetně možnosti zapůjčení

Terénní služby jsou poskytovány i na území ORP Hlinsko, organizace má celkem tři pobočky: v Pardubicích , v Chrudimi a ve Vysokém Mýtě.

Komu je služba určena: Osobám s těžkým zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením

 

Popis organizace:

Pobočka: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Chrudim, Městský park 274, 537 01 Chrudim
Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 469 623 368, 466 500 615, 774 415 173
E-mail: pardubice@tyflocentrum.cz
WWW: www.tcpce.cz
Zřizovatel: SONS ČR, z. s. Krakovská 21 110 00 Praha 1
Poskytovatel služby: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Pardubice, nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
Formy poskytovaných služeb: Terénní a ambulantní
Kapacita: Ambulantní forma poskytování: 130 klientů za rok, terénní forma poskytování: 40 klientů za rok
Věkové skupiny: Dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 18 let)
Časový rozsah: Ambulantní forma - pracoviště Chrudim st 13:30–15:00 hod., čt 11:00–12:00 hod., pracoviště Pardubice po-st 8:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., čt 8:00–12:00 hod. Terénní forma po-st 8:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., čt 8:00–12:00 hod.
Úhrada za služby: Bezplatná služba.
Bezbarierovost: Ano