Odborné sociální poradenství

 • MATEŘSKÁ ORGANIZACE:
  ROMODROM o.p.s. - Pardubický kraj Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa Praha: Na Březince 1513/14

  NABÍZENÉ SLUŽBY TOUTO ORGANIZACÍ:

Popis služby:

Služba:

Odborné sociální poradenství

Mateřská organizace: ROMODROM o.p.s. - Pardubický kraj
Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa Praha: Na Březince 1513/14
Adresa služby: Pro Pardubický kraj- Sukova třída 1556, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:

Odborné dluhové poradenství

 • Odborná podpora při řešení dluhů a exekucí
 • Orientace v insolvenčním řízení (poradenství k osobnímu bankrotu)
 • Akreditace k podání insolvence

Podpora v oblasti bydlení

 • Možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie)
 • Podpora při vyhledávání vhodného bydlení
 • Spolupráce při kontaktování vlastníka bytu, nemovitosti a sjednání si podmínek při vstupu do nového bydlení
 • Zprostředkování právního poradenství (smlouvy, výpovědi)

Poradenství při vstupu na trh práce a podpora při zprostředkování zaměstnání

 • Základní vyhodnocení vaší situace z hlediska uplatnění na trhu práce
 • Poradenství v komunikaci a úkonech spojených s Úřadem práce ČR
 • Zprostředkování právního poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů
 • Zprostředkování kontaktu na zaměstnavatele

Poradenství v oblasti financí a sociálních dávek

 • Zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi
 • Zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem
 • Poradenství k sociálním dávkám

Právní poradenství

 • Zajištění možnosti právní konzultace (v odůvodněném případě)
 • Konzultace k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty)
 • Asistence při kontaktu s právními institucemi

Návazné služby

 • Poradenství v komunikaci s úřady a institucemi
 • Předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací
 • Doprovod
Komu je služba určena: Osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám dotčeným výkonem trestu odnětí svobody

 

Popis organizace:

Pobočka: Romodrom o.p.s., Sukova třída 1556, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Služby poskytuje od: 2013
Telefon: 774 792 310, 774 792 309
E-mail: bakes@romodrom.cz
WWW: http://www.romodromcz.cz
Zřizovatel: Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
Poskytovatel služby: Romodrom o.p.s., Sukova třída 1556, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní, případně doplněná terénní formou
Kapacita: Ambulantní forma poskytování: 3 klienti, terénní forma poskytování: 3 klienti
Věkové skupiny: Od 18 let
Časový rozsah: Ambulantní forma: Po-čt 8:00–16:00 hod., pá 8:00–12:00 hod., terénní forma: po-čt 13:00–15:00 hod.
Další upřesnění služby: Po domluvě zajištění materiální pomoci v podobě oblečení, bot, dek, povlečení apod.
Úhrada za služby: Zdarma