Terénní programy

 • MATEŘSKÁ ORGANIZACE:
  ROMODROM o.p.s. - Pardubický kraj Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa Praha: Na Březince 1513/14

  NABÍZENÉ SLUŽBY TOUTO ORGANIZACÍ:

Popis služby:

Služba:

Terénní programy

Mateřská organizace: ROMODROM o.p.s. - Pardubický kraj
Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa Praha: Na Březince 1513/14
Adresa služby: Pro Pardubický kraj- Sukova třída 1556, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Druh služby: Terénní program
Nabízené činnosti:

Základní sociální poradenství

 • Pomůžeme Vám zorientovat se v tom, jak se Vaše problémy dají řešit, a to individuálně a dle Vašich potřeb a možností

Bydlení

 • Základní poradenství v oblasti bydlení (info k dávkám na bydlení, noclehárnám, azylovým domům, ubytovnám)
 • Řešení krizové situace spojené s bydlením
 • Řešení nevyhovujících bytových podmínek
 • Podpora v komunikaci s úřady, návaznými službami v oblasti bydlení a majiteli bydlení

 ?Zaměstnání

 • Podpora při sepsání životopisu a motivačního dopisu
 • Komunikace s Úřadem práce ČR, nebo zaměstnavatelem
 • Pomoc při vyhledávání volných pracovních míst

Finance a Dluhy

 • Zmapování dluhů a vaší finanční situace
 • Informace ke komunikaci s věřiteli a exekutory
 • Poradenství v oblasti sociálních dávek
 • Zprostředkování informací na organizace zabývající se řešením dluhů (odborné dluhové poradenství je poskytováno v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství – Pardubický kraj)

Základní orientace v právních úkonech

 • Podání informací k úředním, nebo jiným návrhům, odvoláním a žádostem
 • Podpora při porozumění úředním dokumentům
 • Zprostředkování návazného právního servisu

Návazné služby

 • Podpora v komunikaci s úřady a institucemi
 • Předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací
 • Doprovod

Pomůžeme Vám zorientovat se v tom, jak se Vaše problémy dají řešit, a to individuálně a dle Vašich potřeb a možností

Komu je služba určena: Osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám dotčeným výkonem trestu odnětí svobody

 

Popis organizace:

Pobočka: Romodrom o.p.s., Sukova třída 1556, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Služby poskytuje od: 2013
Telefon: 774 792 310
E-mail: bakes@romodrom.cz
WWW: http://romodrom.cz
Zřizovatel: Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
Poskytovatel služby: Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
Formy poskytovaných služeb: Terénní, případně doplněná ambulantní formou služby
Kapacita: Ambulantní forma poskytování: 3 klienti denně, terénní forma poskytování: 2 klienti denně
Věkové skupiny: od 18 let
Časový rozsah: Ambulantní forma: Po-čt 8:00–16:00 hod., pá 8:00–12:00 hod., terénní forma: po-čt 13:00–15:00 hod.
Další upřesnění služby: Po domluvě zajištění materiální pomoci v podobě oblečení, bot, dek, povlečení apod.
Úhrada za služby: Zdarma
Bezbarierovost: Ano