Centrum terénních programů Pardubického kraje

Popis služby:

Služba:

Centrum terénních programů Pardubického kraje

Mateřská organizace: Laxus z.ú.
Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Adresa služby: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Druh služby: Terénní programy
Nabízené činnosti:

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

  • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
  • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
  • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
  • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
  • Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
  • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
  • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
  • Možnost využití telefonu: Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
  • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.
Komu je služba určena: Uživatelům drog, osobám blízkým uživatelům drog (žijícím společně uživateli drog, rodinným příslušníkům a osobám jinak vztahově blízkým uživatelům drog)

 

Popis organizace:

Telefon: 608 626 303
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
WWW: http://www.laxus.cz
Zřizovatel: Laxus z. ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Poskytovatel služby: Laxus z. ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Formy poskytovaných služeb: Terénní
Kapacita: Denní 30 klientů, okamžitá 4 klienti
Časový rozsah: Po-čt 9:00–16:00 hod., pá 9:00–14:00 hod.
Další upřesnění služby: V pátek jsou služby poskytovány po telefonické domluvě. Do Hlinska vyjíždějí pracovníci vždy v pondělí.
Úhrada za služby: Zdarma