Ambulantní centrum Pardubice

Popis služby:

Služba:

Ambulantní centrum Pardubice

Mateřská organizace: Laxus z.ú.
Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Adresa služby: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:

Služba je určena těm, kdo uvažují o změně životního stylu a rozhodují se pro abstinenci. Cílem služby je pomoc s jejich zařazením do běžného života.

Může se jednat o:

  • jednorázovou pomoc v krizi člověka,
  • krátkodobé poradenství s cílem pomoci klientovi zorientovat se v aktuální situaci a získat informace potřebné k řešení jeho situace,
  • dlouhodobé poradenství v podobě průběžného setkávání se zaměřením na širší změny v životě klienta.

Služba také zprostředkovává pomoc dalších odborníků, nabízí asistenci a doprovod při vyřizování různých záležitostí.

Komu je služba určena: Uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým

 

Popis organizace:

Telefon: 734 316 540
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
WWW: http://www.laxus.cz
Zřizovatel: Laxus z. ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Poskytovatel služby: Laxus z. ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Kapacita: 12 klientů/den
Věkové skupiny: Všechny věkové skupiny
Časový rozsah: Po-čt 9:00–16:00 hod., pá 9:00–14:00 hod.
Úhrada za služby: Zdarma