Azylový dům pro těhotné matky v tísni

Popis služby:

Služba:

Azylový dům pro těhotné matky v tísni

Mateřská organizace: Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU
Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava
Adresa služby: Hamry 107, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Azylový dům
Nabízené činnosti:
  • Ubytování
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Možnosti k rozvíjení rodičovských a mateřských kompetencí a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj
  • Další služby v oblasti podpory rodiny: projekt "Cesta mateřstvím" (rozvoj mateřských kompetencí ubytovaných matek), projekt "Začít znovu" (tréninkové zaměstnávání ubytovaných matek)
Komu je služba určena: Těhotným ženám, těhotným matkám s dětmi , matkám s dětmi

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2008
Telefon: 469 311 021, 733 125 261, 739 302 619
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
WWW: http://www.dlanzivotu.cz
Zřizovatel: Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU, Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Poskytovatel služby: Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU, Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Formy poskytovaných služeb: Pobytová
Kapacita: 14 lůžek
Věkové skupiny: Matky a těhotné ženy od 18 let, děti do 7 let
Časový rozsah: Nepřetržitě
Úhrada za služby: Hrazená služba
Bezbarierovost: Ne