Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Popis služby:

Služba:

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Mateřská organizace: Fond ohrožených dětí, Klokánek Pardubice
Nerudova 880, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Adresa služby: Nerudova 880, 530 02 Pardubice, Zelené předměstí
Druh služby: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Nabízené činnosti:

Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče,
jeho život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen nebo se ocitlo bez péče
přiměřené jeho věku, je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané,
ocitlo se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem
ohrožena jeho základní práva

Komu je služba určena: Dětem z celé ČR ve věku 0 – 18 let, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině

 

Popis organizace:

Telefon: 724 667 629 – pohotovostní telefon
E-mail: klokanek.pardubice@fod.cz
WWW: http://www.fod.cz
Zřizovatel: Fond ohrožených dětí
Poskytovatel služby: Klokánek Pardubice
Formy poskytovaných služeb: Pobytová
Časový rozsah: Celodenní služba, informace: Po 8:30–16:00 hod., út 8:30–16:00 hod., st 8:30–16:00 hod., čt 8:3016:00 hod., pá 8:30–14:00 hod.
Úhrada za služby: Služba je poskytována za úhradu