Sociální rehabilitace

Popis služby:

Služba:

Sociální rehabilitace

Mateřská organizace: Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
Heydukova 392, 53701 Chrudim II
Adresa služby: Heydukova 392, 53701 Chrudim II
Druh služby: Sociální rehabilitace
Nabízené činnosti:
  • Celková podpora při hledání a udržení si vhodné práce
  • Podpora při získání dovedností vedoucích k samostatnému způsobu života (např. cestování, hospodaření s penězi, obsluha počítače, společenské vystupování, prožití volného času)
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • Podpora při hledání vhodného bydlení
  • Podpora při získání dovedností potřebných k samostatnému bydlení (např. údržba domácnosti, obsluha spotřebičů, nákupy, vaření, dodržování bezpečných pravidel v bytě, hospodaření s penězi)
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Komu je služba určena: Osobám s mentálním postižením, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s jiným zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením, osobám se sluchovým postižením, osobám se zrakovým postižením

 

Popis organizace:

Pobočka: Chrudim, Česká Třebová
Služby poskytuje od: 2008
Telefon: 469 621 599, 777 222 139
E-mail: chrudim@rytmuschrudim.cz
WWW: www.rytmusvychod.cz
Poskytovatel služby: Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
Formy poskytovaných služeb: Terénní a ambulantní
Kapacita: Ambulantní forma poskytování: 30 klientů za měsíc, terénní forma poskytování: 30 klientů za měsíc
Věkové skupiny: Dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
Časový rozsah: Po-pá 8:00–16:00 hod., případně dle dohody, platí pro ambulantní i terénní formu poskytování
Úhrada za služby: Bezplatná služba.
Bezbarierovost: Ano