Linka důvěry Ústí nad Orlicí

Popis služby:

Služba:

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

Mateřská organizace: KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.
Smetanova 470, 562 01 Ústí nad Orlicí
Druh služby: Telefonická krizová pomoc
Nabízené činnosti:

Linka důvěry je určena např. pro osoby, které:

  • jsou v psychické nepohodě (úzkost, strach, deprese apod.)
  • zvažují otázky své existence a smyslu života
  • pomýšlejí na sebevraždu
  • tíží partnerské a rodinné problémy
  • obávají se změn ve svém životě
  • cítí se osamělí, ztratili partnera či jinou blízkou osobu
  • jsou oběťmi nebo svědky domácího či jiného násilí či zneužívání
  • mají problémy v oblasti sociálně právní (finanční problémy, ztráta zaměstnání, závislosti na návykových látkách apod.)
  • zažili nebo byli svědky traumatizující události (okradení, znásilnění ...)
  • mají obavy z onemocnění, strach ze smrti

Volajícím pomáhají sociální pracovníci vyškolení v poskytování telefonické krizové intervence. Člověk volající na linku se nemusí představovat, může říci jen to, co sám chce. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, jejich pomoc se odvíjí od individuálních potřeb a přání volajícího.

Komu je služba určena: Osobám v obtížné situaci

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 465 524 252
E-mail: napis@linkaduveryuo.cz
WWW: http://www.linkaduveryuo.cz
Zřizovatel: KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.
Poskytovatel služby: Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Věkové skupiny: Všechny věkové skupiny
Časový rozsah: Nepřetržitě
Další upřesnění služby: Možnost využití skype linky (každý den 9:00 - 21:00 hod): linka.duvery.uo; případně internetové konzultace prostřednictvím emailu: napis@linkaduveryuo.cz, odpovědi garantujeme do 4 pracovních dní.
Úhrada za služby: Telefonická Linka důvěry je poskytována za cenu běžného hovoru