Dům klidného stáří Svratouch

Popis organizace:

Název:

Dům klidného stáří Svratouch

Adresa: Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch
Druh služby: Pečovatelská služba
Nabízené činnosti:

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnuti podmínek pro osobní hygienu

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti

• Zprostředkovaní kontaktu se společenským prostředím

 

 

Komu je služba určena: Osobám se zdravotním postižením a seniorům
Pobočka: Dům klidného stáří Svratouch, Svratouch 15, 539 42 Svratouch
Služby poskytuje od: 2004
Telefon: 566 662 335, 777 939 176, 566 502 271, 777 839 173
E-mail: uo@svratouch.cz
WWW: www.svratouch.cz
Zřizovatel: Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch
Poskytovatel služby: Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch
Formy poskytovaných služeb: Terénní
Kapacita: 50 klientů
Věkové skupiny: Dospělí od 50 let
Časový rozsah: Po-pá 7:00–15:30 hod.
Další upřesnění služby: V rámci služby se poskytuje základní sociální poradenství.
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ano