Pečovatelská služba obec Vysočina

Popis organizace:

Název:

Pečovatelská služba obec Vysočina

Adresa: Obec Vysočina, Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Pečovatelská služba
Nabízené činnosti:
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci služby se poskytuje základní sociální poradenství.

Komu je služba určena: Osobám se zdravotním postižením a seniorům
Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 469 333 162, 739 466 437
E-mail: obec.vysocina@tiscali.cz
WWW: http://www.obecvysocina.cz
Zřizovatel: Obec Vysočina
Poskytovatel služby: Obec Vysočina
Formy poskytovaných služeb: Terénní
Kapacita: 15 klientů (denní kapacita služby)
Věkové skupiny: Dospělí od 40 let
Časový rozsah: Po-pá 7: 00 – 13:30 hod.
Úhrada za služby: Placená služba
Bezbarierovost: Ano