Pečovatelská služba obec Kameničky

Popis organizace:

Název:

Pečovatelská služba obec Kameničky

Adresa: Obec Kameničky, Kameničky 149, 539 41 Kameničky
Druh služby: Pečovatelská služba
Nabízené činnosti:

Základní činnosti:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 Další činnosti:

  • Základní sociální poradenství 
  • Fakultativní činnosti (např. doprava služebním vozem, pronájem jídlonosiče, dohled nad požitím léků)

 

Komu je služba určena: Osobám se sníženou soběstačností (s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniorům)
Pobočka: Dům s pečovatelskou službou, Kameničky 87, 539 41 Kameničky
Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 469 318 331, 469 318 122, 720 070 187
E-mail: urad@obec-kamenicky.cz
WWW: http://www.obec-kamenicky.cz
Zřizovatel: Obec Kameničky
Poskytovatel služby: Obec Kameničky
Formy poskytovaných služeb: Terénní a ambulantní
Kapacita: Ambulantní forma: 10 klientů, terénní forma: 25 klientů
Věkové skupiny: Od 40 let
Časový rozsah: Ambulantní forma: Po-pá 7:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod. Terénní forma: Po-pá 7:00–15:00.
Další upřesnění služby: Cílem je umožnit lidem zůstat co nejdéle doma v prostředí, které znají, kde jsou zvyklí a kde mají svoji rodinu a přátelé.
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ano