Most pro, o.p.s.

NABÍZENÉ SLUŽBY TOUTO ORGANIZACÍ:
 

Popis organizace:

Název:

Most pro, o.p.s.

Adresa: ulice Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:

Odborné sociální poradenství v oblasti

  • bytové problematiky
  • sousedských sporů
  • pracovněprávních vztahů
  • pomoci s hledáním zaměstnání
  • sociálních dávek
  • rodinných vztahů
  • dluhového poradenství
  • tíživých osobních a rodinných událostí a další
Komu je služba určena: Rodinám s dítětem/dětmi, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám komerčně zneužívaným
Služby poskytuje od: 2011 (pobočka Hlinsko)
Telefon: 602 540 174, 773 223 453, 467 771 170
E-mail: op@mostpro.cz, info@mostpro.cz
WWW: https://mostpro.cz/
Zřizovatel: Most pro, o.p.s.,17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
Poskytovatel služby: Most pro o.p.s., občanská poradna Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Kapacita: 1 klient (okamžitá kapacita pro pobočku Hlinsko)
Věkové skupiny: Dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Časový rozsah: St 8:00–12:00 hod. a 12:30–17:00 hod., čt: 8:00–12:00 hod. a 12:30–15:00 hod., na osobni konzultaci je doporučeno se objednat
Další upřesnění služby: Služba se nachází v budově radnice Městského úřadu Hlinsko, organizace má další pobočky: poradny pro cizince v Pardubicích a Ústí nad Orlicí a v Pardubicích službu "Rodina pod Mostem"
Úhrada za služby: Bezplatná služba
Bezbarierovost: Ne