MÉDEA - z. s.

Popis organizace:

Název:

MÉDEA - z. s.

Adresa: Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Zájmová a volnočasová činnost pro děti, mládež a dospělé
Nabízené činnosti:
  • Letní tábory a víkendové rekreační a odlehčovací pobyty
  • Vzdělávání pěstounů
  • Vzdělávání žáků a studentů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů
  • Vzdělávání pedagogů
  • Adaptační kurzy pro třídní kolektivy (ve spolupráci se základními a středními školami)
  • Poradenská činnost v rámci prevence kriminality, sociálně patologických jevů, drog, domácího násilí, šikany, při řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

 

 

Komu je služba určena: Dětem a mládeži, neorganizované, rizikové a delikventní mládeži, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětem s poruchami chování, dětem v náhradní rodinné péči, biologickým dětem pěstounů
Telefon: 724 191 975
E-mail: jiri.hrabcuk@seznam.cz
WWW: http://www.medea-zs.cz
Poskytovatel služby: MÉDEA - z. s., Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
Formy poskytovaných služeb: Dle nabídky
Časový rozsah: Celoročně dle nabídky aktivit
Další upřesnění služby: Spolek je zřizovatelem školského zařízení Středisko volného času POHODA a POHODA COOL v Hlinsku
Úhrada za služby: Hrazená služba