Kontaktní pracoviště Hlinsko - Úřad Práce České republiky

Popis organizace:

Název:

Kontaktní pracoviště Hlinsko - Úřad Práce České republiky

Adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:

Oblast zaměstnanosti:

 • informační služby v oblasti pracovních příležitostí (např. o volných pracovních místech v ČR, situaci na trhu práce, podmínkách zaměstnávání v zahraničí a možnostech dalšího vzdělávání)
 • poradenské služby pro volbu povolání, volbu rekvalifikace, zprostředkování vhodného zaměstnání
 • osobám se zdravotním postižením zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání, může poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa, pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje poradenské služby pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením
 • uchazečům o zaměstnání poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání
 • vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci
 • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce
 • může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • zájemcům o zaměstnání poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce
 • zaměstnavatelům poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí, vyhledává na volná pracovní místa uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání, poskytuje informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a spolupracuje při vytváření a přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením, může poskytnout v rámci aktivní politiky zaměstnanosti:např. příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

Oblast nepojistných sociálních dávek:

 • kontaktní pracoviště plní v této oblasti úkoly správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • kontaktní pracoviště na tomto úseku rozhoduje ve správním řízení o přiznání příslušné dávky, vede evidenci žádostí o dávky v informačním systému, zpracovává údaje potřebné pro rozhodování o dávce do informačního systému, vyřizuje agendu posouzení zdravotního stavu pro účely nepojistných sociálních dávek a další
 • v souladu s výše uvedenými zákony zajišťuje agendu těchto dávek či benefitů: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné, dávky pěstounské péče, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc
Komu je služba určena: Všem občanům
Pobočka: Úřad Práce ČR, kontaktní pracoviště Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1570, 539 01 Hlinsko
Služby poskytuje od: 2011
Telefon: Zaměstnanost- 950 119 221- 950 119 226, nepojistné dávky/ státní soc. podpora, hmotná nouze, dávky zdravotně postiženým- 950 119 270 - 950 119 278
E-mail: hlinsko.up@cr.mpsv.cz
WWW: http://www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/hlinsko
Zřizovatel: MPSV
Poskytovatel služby: Úřad práce ČR
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Kapacita: Nestanovena
Věkové skupiny: Dle oddělení
Časový rozsah: Po, St 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod., Út, Čt, Pá* : 8:00-11:00 hod. * pátek jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a čtvrtek a pátek jen pro příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úhrada za služby: Bezplatná služba.
Bezbarierovost: Ano