Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

pro správní území ORP Hlinsko

Elektronický katalog je určen široké veřejnosti k orientaci v dostupných službách v sociální oblasti. Obsahuje údaje o poskytovatelích sociálních služeb registrovaných podle zákona č.108/2006Sb, o sociálních službách, ale i o poskytovatelích služeb návazných, které mají sociální charakter a svou činností sociální služby vhodně doplňují.

Vstoupit do katalogu