na úvod
Kontakty
O nás
Národní síť MAS ČR
Metoda LEADER
Vše pro žadatele a příjemce
Projekty a akce MAS
Logo a publicita MAS
Strategie regionu 2014-2020
Kvalita z Hlinecka
Naši partneři
Zahrajte si s námi
Napsali o nás
Archiv
 
VÝZVY MAS


ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN


více informací o MAP


Aktuality

Malování na textil ve Včelákově
17.10.2016

Obecní knihovna ve Včelákově pořádá akci Malování na textil, která se uskuteční 25. října od 15:00. Všichni výtvarníci jsou srdečně zváni! Podmínkou účasti je textil, na který se bude malovat (např. tričko, ubrus,...), štětec a pracovní oblečení. Další informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Kancelář MAS Hlinecko
Jedenáctý ročník akce „Tady neziskovky-vítejte!“
26.9.2016

V pátek 23. září 2016 se uskutečnil jedenáctý ročník akce „Tady neziskovky-vítejte!“, kde se školám a veřejnosti představily neziskové organizace působící na Hlinecku.

V sídle FOKUSU Vysočina mohli návštěvníci shlédnout prezentaci neziskových organizací a diskutovat s jejími představiteli. Pro účastníky byl připraven program v budově i na přilehlé zahradě. Hosté, převážně z řad základních škol z území MAS Hlinecko, byli hravou formou seznámeni s činností jednotlivých neziskových organizací, vždy byli obdařeni drobným dárkem a mohli si zakoupit vystavené výrobky.
 
Informace potenciálním žadatelům pro projekty realizované z Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.
19.9.2016

Vzhledem k neustálému zpožďování a prodlevám ze strany řídích orgánů MAS zveřejňuje upřesnění podporovaných činností a programů na území MAS pro jednotlivé žadatele po připomínkování ze strany jednotlivých operačních programů. Žadatelé mohou postupně připravovat své záměry a projekty. Výzvy na podávání jednotlivých projektů budou dle možností vypsány koncem roku 2016 - začátkem roku 2017, termíny vyhlášeny jsou závislé na:

*schválení strategie MAS Hlinecko,

*schválení výzev pro území MAS Hlinecko,

*funkčnosti monitorovacího systému (Software, ve kterém se budou žádosti registrovat).
Svatováclavský jarmark
16.9.2016

Přijměte pozvání na tradiční podzimní Svatováclavský jarmark, který se uskuteční ve středu 28.9.2016 od 9h v památkové rezervaci Betlém v Hlinsu a zakonční tak hlinecké Duhové léto.

Kromě stánků s nejrůznějším zbožím a dekoracemi se můžete těšit také na bohatý doprovodný program, kde nebude chybět vystoupení Folklorního souboru Vysočan a Vysočánek, divadelního spolku GT Hlinsko, pohybového studia Sluníčko a letos nově i Středisko volného času POHODA a POHODA COOL.

V další části programu se Vám představí historický šerm a kejklíř, celodenní program bude zakončen vystoupením středověké hudby. Podrobný program naleznete v příloze. Vstupné na jarmark je zdarma.

Kancelář MAS Hlinecko
Tady neziskovky - vítejte!
12.9.2016

V pátek 23. září 2016 se uskuteční v sídle FOKUSU Vysočina (budova bývalé MŠ Lidického u kostela) jedenáctý ročník akce "Tady neziskovky-vítejte!"

Návštěvníci mohou shlédnout společné představení činností neziskových organizací působících na Hlinecku, zakoupit si jejich výrobky či diskutovat s jejich představiteli.

Pro účastníky je připraven bohatý program v budově i přilehlé zahradě. Akci završí beseda ve 14 hodin s Mgr. Ferdinandem Peroutkou (novinář, publicista) a Ing. Martou Peroutkovou. Všichni jste srdečně zváni.

Kancelář MAS Hlinecko
Setkání se zástupci obcí MAS Hlinecko
5.8.2016

Místní akční skupina usilovně pracuje na strategii rozvoje svého území, proto ve čtvrtek 5. srpna uspořádala setkání s představiteli obcí MAS Hlinecko. Cílem schůzky bylo představení změn u projektů určených pro obce, které bude možné financovat prostřednictvím Místní akční skupiny, a zjištění zájmu a možností starostů tyto projekty realizovat
MAS Hlinecko odměnila na Dni dřeva a medu vítěze
1.8.2016

V sobotu 30. července 2016 se uskutečnil v areálu památkové rezervace Betlém již pátý ročník Dne dřeva a medu a při této příležitosti odměnila Místní akční skupina Hlinecko tři výherce ze Zpravodaje MAS a tři z dětského časopisu Hlinecký Strakáček.
Regionální značka jídlem i kulturní událostí
29.6.2016

Minulý víkend se v Hlinsku uskutečnil již pátý ročník Mezinárodního studentského festivalu ARTSY FARTSY, který propojuje několik druhů kultury, především studentské divadlo a hudbu. 
Memoriál Karla Kněze
24.6.2016

V pátek 24. června proběhl další ročník Memoriálu Karla Kněze, který pořádá NKP – Pietní území Ležáky. Místní akční skupina Hlinecko využila této příležitosti k uskutečnění další akce v období održitelnosti projektu s názvem Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ a pozvala na tento závod žáky z partnerských škol. Pozvání neodmítla Základní škola Valašská Polanka a Základní škola Lačnov.
MŠMT vyhlásilo výzvu na Šablony
23.6.2016

Řídicí orgán OP VVV dne 23. června 2016 vyhlásil výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu je od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí bude 30. června 2017. Místní akční skupina Hlinecko bude školám pomáhat s administrací těchto projektů.
GRANT
 
Publicita MAS

zpravodaje...

časopisy...
Národní síť MAS
 

 
Naše projekty


Poznejte zelené srdce Česka
Zajímavosti v regionu