VÝZVY MAS


ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN


více informací o MAP


Aktuality

Setkání Řídicího výboru MAP
24.3.2017

Ve čtvrtek 23. 3. v 15:30 hodin proběhlo třetí setkání Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko.
Pozvánka na seminář R+R - Sdělování oprávněných požadavků
23.3.2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogy základních a mateřských škol s názvem Respektovat a být respektován - Sdělování oprávněných požadavků, který se uskuteční dne 30. března 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.
Setkání partnerů, seminář k Vesnici roku 2017
23.3.2017

Ve středu 22. března 2017 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov setkání partnerů s názvem Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje. Setkání se uskutečnilo od 9 hodin na Veselém Kopci v restauraci U kováře Matěje. Akce byla zaměřena převážně na problematiku venkovského prostoru, ukázku příkladů dobré praxe z Programu rozvoje venkova a poskytnutí aktuálních informací o soutěží Vesnice roku 2017.
Zástupci MAS Hlinecko pomáhají školám se šablonami
22.3.2017

Od druhé poloviny roku 2016 Místní akční skupina Hlinecko poskytuje bezplatnou konzultační činnost mateřským a základním školám, která souvisí s administrativou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování“  (takzvaných „Šablon“).
Pozvánka na seminář Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči"
20.3.2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogy základních a mateřských škol s názvem Komunikace a řešení problémů s ,,problémovými rodiči", který se uskuteční dne 28. března 2017 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.
Pozvánka na setkání školních metodiků prevence
19.3.2017

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. pořádá setkání metodiků prevence škol v ORP Hlinsko, které se uskuteční dne 28. března 2016 v 9:00 hod.
Seminář Praktická asertivita
16.3.2017

Ve středu 16. března proběhl historicky první seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Praktická asertivita. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou Mgr. Helenou Wiesenbergovou
Pozvánka na Řídící výbor MAP
9.3.2017

Ve čtvrtek 23. 3. v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko proběhne třetí setkání Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko.
Setkání partnerů a seminář k soutěži Vesnice roku 2017
7.3.2017

Místní akční skupina Hlinecko si Vás dovoluje společně s Celostátní sítí pro venkov pozvat na setkání partnerů, zástupců a představitelů místních samospráv a dalších zájemců o problematiku rozvoje venkovského prostoru, které se uskuteční ve středu 22. března 2017 od 9:00 v restauraci U kováře Matěje, Veselý Kopec 59. Přihlášku a program setkání naleznete v příloze této aktuality.

Těšíme se na Vaši účast.
Pozvánka na seminář Praktická asertivita
6.3.2017

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. pořádá seminář pro pedagogy základních škol s názvem Praktická asertivita, který se uskuteční dne 15. března 2017 ve 12:30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.
GRANT
 
Publicita MAS

zpravodaje...

časopisy...
Národní síť MAS
 

 
Naše projekty


Poznejte zelené srdce Česka