Název projektu: Pořízení technologie Laser pálící stroj

Žadatel: Vojtěch Lauš

2. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel 

Realizace projektu: 15. 12. 2018 - 15. 4. 2019

Celkové výdaje projektu: 5 674 900, 00 Kč

Výše dotace: 2 110 500, 00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k pořízení nové technologie - HSG laseru pro pálení kovů, která umožňuje rozšíření nabídky výrobků a nových technologií zákazníkům. Nová technologie umožňuje zrychlení výroby a zpřesnění nabízených služeb ve zpracování plechů.

 

Galerie