Název projektu: Rozšíření provozovny Miroslav Talácko

Žadatel: Miroslav Talácko

4. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 1. 5. 2020 – 25. 10. 2020

Celkové výdaje projektu: 498 910,00 Kč

Výše dotace: 185 544,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k doplnění strojního parku stavební firmy o minibagr s příslušenstvím, vibrační desku a vibrační pěch. Stroje umožňují rozšíření nabídky stavebních prací firmy.

Galerie