Název projektu: Podpora výroby mlýnku Melsi

Žadatel: Ing. Pavel Šplíchal

3. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2020

Celkové výdaje projektu: 385 000,00 Kč  

Výše dotace: 173 250,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bylo nakoupeno vybavení, které žadateli slouží k výrobě dílčích částí ručního mlýnku Melsi, který žadatel vyvinul a vyrábí. Výrobek, který nemá z pohledu konstrukčního řešení a uživatelských vlastností v současné době ani na evropské úrovni konkurenci, získal v roce 2019 ocenění Kvalita z Hlinecka. Je určen ke zpracování ořechů, obilovin, koření i luštěnin, které dle potřeby mele, drtí nebo vločkuje. Dříve byla většina komponentů k výrobě mlýnku řešena subdodávkami, díky novému strojnímu vybavení jsou nyní minimalizovány a výrobce tak může pružněji reagovat na požadavky svých zákazníků.

 

Galerie