PF 2023

21. 12. 2022

Velmi děkujeme za Vaši přízeň v roce 2022. Za poslední rok se toho v naší místní akční skupině odehrálo opravdu hodně. Podrobnosti naleznete v našem pravidelném Zpravodaji MAS Hlinecko, který najdete na odkazu http://www.mashlinecko.cz/__2019/zpravodaj

Dovolte nám také touto cestou Vám popřát krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěšný vstup do nového roku 2023.

Naše kancelář bude uzavřena od 22. 12. 2022 do 2. 1. 2023, pak se budeme těšit na další úspěšné spolupráce!

Kolektiv MAS Hlinecko

foto