Seminář pro pedagogy s názvem Kolektivní logopedická cvičení

21. 10. 2022

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhl v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář s názvem Kolektivní logopedická cvičení. Seminář vedla paní Bc. Monika Jeníčková, která působí jako speciální pedagog v MŠ Chrudim a má dlouholetou praxi při práci s různě hendikepovanými dětmi. Seminář navázal na předchozí velice úspěšný logopedický seminář s názvem Obsah a průběh činností ve speciální třídě pro děti s vadami řeči, který proběh v březnu 2022.

Paní lektorka účastníky seznámila s logopedickou prevencí s cílenou intervencí pro děti s narušenou komunikační schopností. Předvedla jim upevňování správné výslovnosti jednotlivých hlásek - DTN, L, R, Ř, postavení mluvidel, motivační cvičení a artikulační průpravná cvičení. Ukázala dechová cvičení, procvičování hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a spojení grafického záznamu se zvukem. Představila hry na rozvoj rozumových schopností, rozšíření pasivní a aktivní slovní zásoby. Řadu smyslových her, hudebně pohybových her a relaxačních příběhů.

Paní lektorka přivezla na seminář celou řadu pomůcek, které si mohli účastníci během semináře postupně prohlédnout.

Celý seminíř se nesl v aktivním duchu, zůčastnilo se ho 20 pedagogů z ORP Hlinsko.

 

Přílohy:

Galerie