Matematické činnosti na 1. stupni základní školy

15. 9. 2022

Ve středu 14. 9. 2022 proběhl v Multifunkčním centru Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář pro pedagogy, který byl zaměřen na Matematické činnosti na 1. stupni základní školy. Seminář vedla PaedDr. Iva Tomášková, která za svůj profesní život působila jako ředitelka MŠ, ZŠ, zabývá se dlouhodobě publikační a lektorskou činností, má vlastní vzdělávací studio. 

Na semináři byla představena Matematická gramotnost a roviny matematické gramotnosti – obecné Principy při výuce matematiky. Cíle vzdělávání ve vztahu k matematické gramotnosti na 1. stupni v duchu „Kolik máme gramotností, tolik máme starostí, jak to všechno zvládneme a do dětí dostaneme? Chce to lásku, klid a pohodu, v práci najít zálibu.“ Paní lektorka představila metody vzdělávání, kam patří prožitek, vzor, hra, pohyb, manipulace, experiment a myšlenkové operace. Ukázala učební styly. Rozvoj a význam smyslů. Představila výuku matematiky podle Hejného, jeho východiska, zásady a principy. Zmínila netradiční metody jako jsou Krokování, Schody, Autobus, Děda Lesoň, Sova, Parkety, Dřívka a Krychlové stavby. Ukázala zásobník matematických her, činností, pracovních listů. Hry na procvičování početních operací. Hry na rozvoj logického a kombinačního myšlení. Cílem semináře bylo ukázat účastníkům různé možnosti při výuce matematiky, díky kterým lze žákům matematiku přiblížit, a udělat ji zábavnou formou. 

Seminář se nesl v pohodovém duchu a zúčastnilo se ho celkem 11 pedagogů z ORP Hlinsko.

Přílohy:

Galerie