Pivovar Rychtář, a.s.

Historie pivovarnictví

Pivovar Rychtář byl založen v roce 1913 a v současné době vyrábí standardně sedm druhů piva a příležitostně tři další. Kromě výroby piva se pivovar zaměřuje i na ukázku jeho výrobního postupu s možností navštívit i minimuzeum a minipivnici, kde si návštěvník starší osmnácti let může sám načepovat pivo a zároveň ho i ochutnat. V minulosti cílily exkurze převážně na žáky škol, byly přístupné na Den otevřených dveří pivovaru, případně dostupné pro účastníky zájezdů z jiných firem a podniků. Návštěvníci se mohou s výrobou piva seznámit i při tradičních akcích, které pivovar pořádá.

Od roku 2010 se tomuto druhu prezentace historie pivovarnictví na Hlinecku začal pivovar věnovat intenzivněji. Byla  stálena trasa s výkladem průvodců, vytištěny propagační letáky a zfunkčněn odkaz na webových stránkách s možností rezervace prohlídky. U příležitosti stého výročí založení pivovaru byla uvedena do provozu prodloužená trasa exkurze, která končí v minipivnici. A v roce 2014 byla trasa rozšířena ještě o minimuzeum, kde jsou vystaveny historické artefakty.

 

Certifikován značkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený produkt:

Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví

Certifikáty:

 Certifikát Pivovar Rychtář, a.s. - Historie pivovarnictví - 2016

Certifikát Pivovar Rychtář, a.s. - Historie pivovarnictví - 2018

Certifikát Pivovar Rychtář, a.s. - Historie pivovarnictví - 2020

Certifikát Pivovar Rychtář, a.s. - Historie pivovarnictví - 2022

 

Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou exkurzí. Základní prohlídka trvá 45 minut. Průvodce provede návštěvníky pivovarem a popíše jim celý proces pivovarské výroby – varna – spilka – sklep – stáčírna sudů. Dále je zde možnost použít rozšířenou devadesáti minutovou trasu, kde si k základní prohlídce návštěvníci starší 18ti let mohou zkusit načepovat pivo na samovýčepu v minipivnici s možností konzumace takto načepovaného piva.

K výčepu patří v přilehlých prostorách minimuzeum pivovarnictví, kde se nachází několik historických artefaktů spojených s historií pivovaru Rychtář. Návštěvník si může prohlédnout zejména etikety, tácky, různá ocenění výrobků, která pivovar získal v blízké i vzdálenější minulosti a v neposlední řadě také suroviny používané k vlastní výrobě. Je zde k vidění i několik historických fotografií vždy v porovnání se současnými nebo i historický vývoj obalové techniky používané v pivovarnictví.

Po celou dobu řízené degustace jsou promítány filmy o vzniku piva přímo v pivovaru Rychtář, ale i filmy z akcí konaných v pivovaru a v pivovarské zahradě. V průběhu a na konci exkurze provádějící odpovídá na otázky návštěvníků, týkající se výroby piva, distribuce a podobně. Pivovar Rychtář provozuje exkurze celoročně, vždy po předchozí domluvě s koordinátorkou. Kapacita jedné exkurze je 5 - 30 osob.

 

 

Kontakt:

Pivovar Rychtář, a.s.
Resslova 260
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 471, 724 471 159
E-mail: pivo@rychtar.cz
www.rychtar.czz

 

Propagační materály k udělené značce: