Finanční gramotnost

Co musím vědět před řešením další úlohy

Úvěr je poskytnutí peněžních prostředků věřitelem dlužníkovi, který za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v průběhu doby splatnosti zaplatí určitý úrok.

Úrok je odměna za zapůjčení jistého finančního obnosu. Výše úroku se liší v závislosti na délce poskytovaného úvěru a také na jeho výši. Výše úroku je vyjadřována pomocí úrokové míry. Úroková míra je poměr úroku a jistiny v procentech za určité období.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) – vyjadřuje celkovou nákladovost úvěru ? RPSN = úroková míra + poplatky

[1/2]

Rodina Spořílkova si chce koupit televizor v ceně 15 700 Kč. Prodejce nabízí nákup zboží na úvěr. Rodina se rozhodla, že úvěr využije. Hotově zaplatí 1 700 Kč a zbytek splatí v měsíčních splátkách. Splácet budou jeden rok. RPSN je 12 %. Jaká bude měsíční splátka? Výsledek zaokrouhli na celé koruny.

 

Soutěž Rob a Botka ve světě financí je organizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko, který realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
Tým MAS Hlinecko: autoři úloh: Mgr. Jana Pokorná (ZŠ Včelákov), Mgr. Jiřina Pražanová (ZŠ Včelákov) a Mgr. Tomáš Suchomel (ZŠ Resslova Hlinsko), kresby: Martin Horák a Jiří Louthan, tvorba e-learningu: Mgr. Luboš Bureš.