Dům dětí a mládeže Hlinsko

Popis organizace:

Název:

Dům dětí a mládeže Hlinsko

Adresa: Adámkova třída 1116, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Volnočasové aktivity pro děti
Nabízené činnosti:
  • Zájmové kroužky pro děti a mládež (sportovní, rukodělné a výtvarné, hudební, vzdělávací)
  • Příměstské tábory
  • Výlety
  • Jednorázové akce (zejména o prázdninách během školního roku, spojené s programem a přespáváním v DDM)
  • Kulturní akce pro veřejnost, soutěže apod.
Komu je služba určena: Dětem a mládeži
Služby poskytuje od: 1950
Telefon: 731 151 772, 737 121 800
E-mail: ddm-hlinsko@xaz.cz
WWW: http://www.ddm.hlinsko.cz
Poskytovatel služby: DDM Hlinsko
Věkové skupiny: Děti a mládež 6 - 15 let
Časový rozsah: Po-pá 8:00–16:00 hod., nebo dle aktuálního programu
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ne