Archa Středisko výchovné péče

Popis organizace:

Název:

Archa Středisko výchovné péče

Adresa: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624
Druh služby: Školské poradenské zařízení zaměřené na výchovu a chování dětí, rodinnou a osobnostní problematiku, na školu a vztahy v ní.
Nabízené činnosti:

diagnostika, poradenství, psychoterapie, konzultace ve škole, metodické vedení pedagogů, podpora

Komu je služba určena: dětem a mládeži do ukončení studia, osobám zodpovědným za výchovu, pedagogům
Pobočka: Školní nám. 11, Chrudim 537 01
Služby poskytuje od: 1996
Telefon: 469 786 263
E-mail: svp.archa@archa-chrudim.cz
WWW: http://www.archa-chrudim.cz/
Formy poskytovaných služeb: ambulantní, v indikovaných případech terénní
Kapacita: schůzku je třeba předem domluvit, časové přizpůsobení možné
Věkové skupiny: 3-26 let, dospělí rodiče a pedagogická veřejnost
Časový rozsah: pondělí–čtvrtek: 8:00–17:00, pátek: 8:00–16:00
Úhrada za služby: služba je bezplatná
Bezbarierovost: 1. patro, schody. V případě potřeby poskytujeme služby v bezbariérovém prostředí, nutno domluvit předem.