Raná péče

Popis služby:

Služba:

Raná péče

Mateřská organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
Adresa služby: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice II, Polabiny
Druh služby: Raná péče
Nabízené činnosti:

• Konzultace v rodině
• Podpora psychomotorického vývoje dítěte
• Zapůjčení stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek
a literatury
• Podpora komunikačních dovedností dítěte
• Základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady
• Pomoc při výběru a obstarání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
• Zprostředkování kontaktů s odborníky (s lékaři, terapeuty,
speciálněpedagogickými institucemi)
• Pomoc při výběru předškolního či školního zařízení
• Zprostředkovaní kontaktu s rodinami s dětmi se zdravotním
postižením
• Nabídka psychologické konzultace
• Ukázky využití stimulačních a didaktických programů (pro PC, tablety,
iPady)
• Zprostředkovaní kontaktu na poskytovatele sociálních služeb
• Informace o kulturních, sportovních a rehabilitačních akcích
• Psychorehabilitační pobyty

Komu je služba určena: Dětem do 7 let s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem, se zdravotním postižením a jejich rodinám

 

Popis organizace:

Telefon: 736 512 613 (614, 615, 616), 466 641 (031, 030, 022)
E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz
WWW: http://www.ranapece-pce.cz
Zřizovatel: Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, občanské sdružení - 11.9.2013 přeměna na Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Formy poskytovaných služeb: Terénní, případně doplněna ambulantní
Časový rozsah: Konzultace ve Středisku bez objednání po 8:00–12:00 hod. a 13:00–15:00 hod. nebo dle dohody, konzultace v terénu/v rodinách po-pá 7:30–16:00 hod. nebo dle dohody
Další upřesnění služby: Službu lze kontaktovat již před narozením dítěte
Úhrada za služby: Služba je bezplatná
Bezbarierovost: Ano